Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu tiks realizēts projekts par Vides zinātnes balvas un konferences organizēšanu

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis līdzfinansējumu Latvijas vides zinātnes studentu apvienības projektam „"Vides zinātnes balva" konkursa un balvu pasniegšanas ceremonijas un konferences "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" organizēšana”. Projekts tiks realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda administrētā projekta "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes "Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana" ietvaros. LVZSA projekta galvenais mērķis ir apzināt un publiski novērtēt veiksmīgākos vides zinātnes nozares jaunos zinātniekus, skolotājus, vides aktīvistu grupas un vides zinātniekus vai augstskolu pedagogus, lai tādā veidā veicinātu vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanu visā Latvijā caur vides konferences un Vides zinātnes balvas pasākumu organizēšanu.

"Vides zinātnes balvu" un "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" konferenci rīkos LVZSA sadarbībā ar Vides zinātnes un izglītības padomi (VZIP). Tā apvieno izglītības iestādes, kuras saistītas ar vides zinātņu studiju programmu realizēšanu: Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rēzeknes augstskola, Daugavpils Universitāte, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Padomes mērķis ir veicināt ar vides zinātnes un izglītības attīstību saistītu institūciju sadarbību. Šāda veida projekts ir viens no veidiem kā VZIP īsteno savu mērķi, kas tiek realizēts kopš 2007. gada katru gadu, izņemot 2013. gadu. Šī projekta ietvaros tiks rīkota 2014. gada "Vides zinātnes balva" 4 nominācijās: jaunais vides zinātnieks, vides aktīvistu grupa, vides zinību skolotājs un vides zinātnieks (>35 gadi) vai augstskolas pedagogs. Paralēli konkursam "Vides zinātnes balva" par tradīciju ir kļuvusi konference. Šī gada konferences tēma būs "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā". Konferences norises laiks drīzumā tiks precizēts.

Sīkāka informācija par konkursu un konferenci sekos...