Par pētījumu datubāzi

Vides zinātnes studentu pētījumu datubāze izveidota ar mērķi informēt plašāku sabiedrību par vides aktualitātēm, kā arī sniegt iespēju studentiem dalīties ar saviem pētījumiem, lai apzinātu dažādu vides zinātnes programmu kopīgās un atsķirīgās pētniecības jomas. Datu bāzē apkopoti gan kursa darbi, gan noslēguma darbi, gan studentu zinātniskās publikācijas un cita veida pētījumi. Pētījumi sagrupēti noteiktās vides zinātnes jomās. 

Šīs pētījumu datubāzes galvenais uzdevums ir informatīva ieskata sniegšana studentu veiktajā, un LVZSA ir stingri pret publicēto darbu pavairošanas vai darbu satura izmantošanas bez autoru atļaujas. Pētījumu datubāzes noteikumi pievienoti pielikumā un ar tiem lūdzam iepazīties gan topošos vai esošos darbu autorus, gan lasītājus.

Ceram, ka apkopotie darbi būs nozīmīgs palīgs mācību procesā, jaunu zināšanu gūšanā un vides apziņas veidošanā! Skatīt datubāzi