Diskusija „Publiskās ārtelpas plānošana”

Otrā diskusija diskusiju cikla „Pilsētvides plānošana” ietvaros  „Publiskās ārtelpas plānošana” notika 8.februārī no plkst. 12.00 – 17.30 ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28

Jau no plkst. 12.00 ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28 sāka rosīties skolēni, lai pirms diskusijas sagatavotu vizuālo materiālu par tēmu – „Ko es gribētu darīt savā zaļajā teritorijā (piemēram, skolas pagalms, parks u.c.)”, kur šie darbi bija apskatāmi arī diskusijas laikā un pēc tās.

Tālāk diskusijā (no plkst. 15.30) tika apskatīti jautājumi par – neizmantoto zaļo zonu attīstīšanas iespējām; pilsētas ūdenstilpņu un piekrastes zonu attīstīšanu un piemērošanu iedzīvotāju atpūtai; sabiedrības intereses veicināšanu par labiekārtoto zaļo zonu aktīvu izmantošanu. Diskusijas laikā vadītājs un eksperti kopā ar klātesošajiem risināja šos jautājumus un centās rast risinājumus, kā veicināt zaļo zonu aktīvu izmantošanu sabiedrībā.

Ieskatam iepazīsties ar Gunitas rakstu "Cilvēktelpas skubināšana"

Apskati bildes no diskusijas šeit.