Konference "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā"

2014. gada 24. oktobrī notiks ikgadējā konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”. Konferences priekšlasījumos nozares profesionāļi un eksperti sniegs ieskatu jaunākajos zinātniskajos pētījumos, iezīmēs izaicinājumus izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, dalīsies pieredzē un meklēs risinājumus dažādu nozaru ekspertu iesaistei vides izglītības un zinātnes nodrošināšanā visos izglītības līmeņos.

Konferences programma iedalīta plenārsēdē un stenda referātu sesijā. Aicināti augstskolu, skolu, zinātniski – pētniecisko institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji uzstāties konferences plenārsēdē vai zinātnisko stendu referātu (posteru) sesijās. Konferences darba valodas ir latviešu un angļu valoda. Iesniegtās konferences tēzes tiks publicētas tēžu krājumā.

Konference notiks RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (Āzenes ielā 12-1, Rīgā) telpās. Dalība konferencē ir bezmaksas. Pieteikties konferencei iespējams līdz 12. oktobrim (PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS LAIKS), rakstot uz e-pastu: konference@lvzsa.lv. Tiem, kas vēlas piedalīties konferencē ar prezentāciju vai stenda referātu, jāpievieno arī kopsavilkums latviešu vai angļu valodā, kas noformēts atbilstoši noformēšanas noteikumiem (skat. zemāk).

Konferences dalībniekiem, kas iesnieguši kopsavilkumus un uzstāsies ar prezentāciju vai stenda referātu, līdz 15. oktobrim jāsagatavo un elektroniskā veidā jāiesūta plakāts, izmantojot šablonu (skat. zemāk). Plakātus sūtīt uz konferences e-pastu.

Konferenci organizē Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome, Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu. Konference tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu projektam „"Vides zinātnes balva" konkursa un balvu pasniegšanas ceremonijas un konferences "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" organizēšana ".

Papildus informācija: konference@lvzsa.lv