LVZSA darbības plāns 2013.-2015.gadam

Lai nospraustu turpmākās darbības mērķus, 2012.gada nogalē LVZSA valde izstrādāja darbības plānu 2013.-2015.gadam. Šī darbības plāna galvenais mērķis ir definēt nākotnē veicamo pasākumu un darbību kopumu, lai veicinātu Latvijas vides zinātnes studentu savstarpējo sadarbību un piesaistītu jaunus biedrus no dažādām augstskolām, kas būtu gatavi kopīgi darboties LVZSA mērķu sasniegšanai, kā arī ar savām zināšanām veicinātu LVZSA darbības efektivitātes paaugstināšanu.

Kā viens no galvenajiem LVZSA turpmākās darbības mērķiem ir Latvijas vides zinātnes studentu sadarbības veicināšana un apvienošana, lai dažādu mācību iestāžu studentiem būtu iespēja dalīties ar studiju procesā gūtajām zināšanām un pieredzi. Šāda sadarbība sniegtu iespēju apzināt vides zinātnes mācību programmu kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādās augstskolās.

Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, ir noteikti uzdevumi un aktivitātes, kas veicinātu LVZSA vīzijas sasniegšanu un būtu atbilstoši tās statūtiem un misijai. Ar izveidoto pasākumu plānu, kurā apkopoti veicamie uzdevumi un atbilstošās aktivitātes vides zinātnes studentu apvienošanai, var iepazīties šeit.