Vides zinātnes studentu statistika

2011./2012. Latvijā 7 augstākās izglītības iestādēs mācījās kopumā 967 vides zinātnes studenti.  Visvairāk studentu mācījušies LU, kur tiek īstenotas gan bakalaura un maģistra studiju programmas „Vides zinātne”, gan maģistra programma „Vides pārvaldība”. Līdzīgs studentu skaits ir RTU, LU, DU un LLU, bet salīdzinoši mazāk studentu studē OMTK un LiepU. Detalizētāka informācija par LVZSA apkopoto bakalaura un maģistra vides zinātnes studentu sadalījumu pa augstskolām var iepazīties šeit. 

 Kopā bakalaura studijās 2011./2012.m.g. studēja 661 students. Lielākais studentu skaits bijis Latvijas Universitātē, kur studē 143 vides zinātnes studentu. Savukārt vismazākais bakalaura studentu skaits no augstskolām un universitātēm ir Liepājas universitātē, kura piedāvā programmu “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” un tajā studē 63 studenti.

Maģistra grāda vides zinātņu studiju programmas augstskolu piedāvājumā ir mazāk, līdz ar to arī studentu skaits ir mazāks. Maģistra līmeņa vides zinātņu studiju programmas piedāvā 5 Latvijas izglītības iestādes. Kopumā 2011./2012.m.g. Latvijas izglītības iestādēs studēja apmēram 306 maģistra grāda studenti. Visvairāk vides zinātnes maģistra studentu ir Rīgā- LU un RTU, kur mācās aptuveni 66% no visiem maģistra studentiem. Vismazākais studentu skaits bija Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) – 7 maģistri vides zinātņu nozarē.

Apkopotā informācija par kopējo vides zinātnes studentu skaitu un uzņemtajiem studentiem 2012./2013.mācību gadā liecina, ka, lai gan vides zinātne ir salīdzinoši jauna nozare, studēt gribētāju skaits visā Latvijā ir liels un jauniešiem interesē vides aizsardzība un vides kvalitātes uzlabošana. Svarīgi arī apzināties, ka, lai gan liela daļa vides zinātnes studentu mācās Rīgā (45%), tomēr 55% no visiem vides zinātnes studentiem studē citās Latvijas pilsētās- Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā Liepājā un Olainē, kas ir būtisks aspekts plānojot dažādas aktivitātes, kas paredzētas vides zinātnes studentiem.