Vides zinātnes un izglītības padome aicina pieteikties konkursam „Vides zinātnes balva 2014”

Turpinot izveidoto tradīciju, Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) izsludina pieteikšanos konkursam „Vides zinātnes balva”. Konkurss „Vides zinātnes balva” tiek organizēts ar mērķi veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā.

Konkursa dalībnieks var pieteikt sevi pats vai arī to var izvirzīt jebkura cita persona. Pieteikties vai tikt pieteikti konkursam var Latvijas skolu skolotāji un skolnieki, augstskolu akadēmiskais personāls un studenti, vides zinātnieki, vides apvienības, nevalstiskās organizācijas u.c., kas atbilst konkursa nolikumā definētajām nominācijām un prasībām.

 

Konkursam „Vides zinātnes balva 2014” var pieteikties četrās nominācijās:

·         jaunais vides zinātnieks;

·         vides zinību skolotājs;

·         vides aktīvistu grupa (klase, grupa augstskolā, skola, pašvaldības un to darba grupas, NVO u.c.);

·         vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs.

 

Konkursa kopējais balvu fonds ir 4000 EUR, kuru veido zinātniskā literatūra, izzinošie mācību un zinātniskie materiāli vides nozarē un citas vērtīgas balvas.

Konkursa „Vides zinātnes balvas 2014” nolikums un pieteikuma anketas pieejamas zem šī raksta.

Dalībai konkursā var pieteikties līdz 2014. gada 10. oktobrim, sūtot pieteikuma anketu un pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus uz e-pastu videsbalva@lvzsa.lv.

 

2014. gada „Vides zinātnes balvas” laureātu svinīgā apsveikšana notiks Rīgā, Latvijas Universitātes Mazajā aulā 2014. gada 24. oktobrī.

Lai noskaidrotu papildus informāciju, lūdzam rakstīt uz e-pastu videsbalva@lvzsa.lv.