Eleonora Pērkone

Real name: 
Biedre
Pēc izglītības esmu ģeologs, kas specializējas lietišķajā ģeoloģijā un hidroģeoloģijā. Šobrīd turpinu studēt ģeoloģiju Latvijas Universitātē doktorantūras studiju programmā.
Moto: 
Jo vairāk dara, jo vairāk izdara!
Patīk: 
Praktiskas lietas, konstruktīva rīcība, pareizi lēmumi, kas noved pie izcila rezultāta.
E-pasts: 
el.perkone@gmail.com