Ieva Pakere

Real name: 
Ieva Pakere
Valdes priekšsēdētāja
Mācās RTU Vides zinātnes maģistratūrā, strādā Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā.
Moto: 
Dzīve ir pārāk apaļa, lai klusiņām sēdētu stūrī.
Patīk: 
Baudīt vidi un cilvēkus sev apkārt, tvert katru jaunu izaicinājumu, lai augtu un pilnveidotos.
E-pasts: 
ieva.pakere@lzsa.lv