Jānis Brižs

Real name: 
Biedrs
Es emsu ieguvis dabas zinātņu maģistra grādu Vides zinātnē LU ĢZZF. Es strādāju VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" par vides trokšņa pārvaldības speciālistu. Manos darba peinākumos ietilpst trokšņa monitoringa sistēmas uzturēšana, izmantojot specializētu programmatūru veikt gaisa kuģu trokšņa modelēšanu un veikt vides trokšņa pārvladību, tai skaitā sagatavot atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām par troksni, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanā trokšņa jomā un aizstāvēt lidostas pozīciju, piedalīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar vides torkšņa pārvaldību, pašlaik nozīmīgākā ir rīcības plāna izstrāde gaisa kuģu trokšņa samazināšanai. Manas intereses ir ļoti plašas, tai skaitā, sākot no ēst gatavošanas, kalnos kāpšanas, dejošanas, sportošanas, grāmatu lasīšanas, ceļošanas un beidzot ar starptautisko politiku, tiesībām, ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību. Vidusskolas laikā es esmu ieguvis bronzas medaļu 6. starptautiskajā Ģeogrāfijas olimpiādē, Brisbenā, Austrālijā. Es esmu ieguvis sudraba un bronzas medeļu valsts biznesa ekonomikas olimpiādēs. Es esmu arī ieguvis 2 bronzas medaļas valsts ģeogrāfija solimpiādē. Es esmu peidalījies arī valsts bioloģijas olimpiādē. Gan bakalaura, gan maģistra studijas pabeidzu ar izcilību. Maģistra darbs bija veltīts Engures ezera virsūdens augu izplatības dinamikas pētījumiem izmantojot tālizpētes un ĢIS metodes. Es darbojos arī Jauno ģeogrāfu skolā, veicinot jauniešu zināšanas par ģeogrāfiju un dabas, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem, kas saistīti ar ģeogrāfiju (visu var sasaistīt ar ģeogrāfiju).
Moto: 
Vienīgā lieta, kas mūs patiesi ierobežo, ir mūsu iztēle
Patīk: 
Viss un nekas...
E-pasts: 
janis.brizs@gmail.com