Jānis Ikaunieks

Real name: 
Biedrs
Pabeidzis studijas RTU Vides zinātnes maģistratūrā. Šobrīd strādā SIA "Ekodoma". Aktuālās vides tēmas: energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi .
Moto: 
Tu esi tas, ko tu dari
E-pasts: 
janis.ikaunieks_1@rtu.lv