Līga Ozoliņa

Real name: 
Biedre
Turpinu studijas RTU doktrorantūrā Vides zinātnes studiju programmā ar ievirzi - rūpniecības sektora energoefektivitātes politika. Paralēli strādāju par projekta vadītāju uzņēmumā SIA "Ekodoma", kas nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jautājumu risināšanu.
E-pasts: 
liga.ozo@gmail.com