"Vienoti vidē" noslēguma pasākums

Šī gada 20. aprīlī Smiltenes ģimnāzijā norisinājās otrais projekta „Vienoti Vidē” reģionālais pasākums, kas apvienoja 7 skolu audzēkņus no Vidzemes reģiona skolām – Dzērbenes vidusskolas, Raunas vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Grundzāles pamatskolas, Trikātas pamatskolas, un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas.

Visas dienas garumā skolēni darbojās radošajās darbnīcās, pēc kurām tiem bija jāaizpilda tests, lai noskaidrotu uzvarētājkomandas. Tika sasniegti augsti rezultāti, jo visi skolēni ar prieku uzņēma jauniegūto informāciju. Rezultātā, visuzcītīgākie izrādījās Dzērbenes vidusskolas komanda „Zaļie domājošie”, kas ieguva maksimālo punktu skaitu. Otro vietu ieguva Raunas vidusskolas komanda „Zaļie” un trešās vietas ieguvēji bija Valmieras Viestura vidusskolas komanda „V.V.V.”.